LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


Konkurs biologiczny Powtórka przed Maturą

Komunikat 2
Zakres treści.
Eliminacje szkolne: zakres treści podany w opisie wymagań egzaminacyjnych z biologii dla poziomu podstawowego.
Eliminacje wojewódzkie: wymagania etapu I uzupełnione o:
a) wybrane wymagania egzaminacyjne poziomu rozszerzonego, z zakresu treści podstawy programowej:
  Komórka - podstawowa jednostka życia:
 • chemiczne podstawy życia: pierwiastki, wiązania i związki organiczne o kluczowym znaczeniu dla organizmów,
 • organizacja komórki,
 • podziały komórkowe: mitoza, mejoza.
  Energia i życie:
 • enzymy i reakcje zachodzące w komórce,
 • metabolizm: szlaki metaboliczne, katabolizm i anabolizm,
 • tlenowa produkcja ATP (mitochondria, oddychanie komórkowe),
 • beztlenowa produkcja ATP (fermentacja, kwas mlekowy),
 • fotosynteza.
  Różnorodność życia na Ziemi:
 • klasyfikowanie organizmów,
 • przegląd różnych grup systematycznych: wirusy i bakterie, porosty, grzyby, rośliny, zwierzęta,
 • podstawowe czynności życiowe roślin i zwierząt: odżywianie, oddychanie, transport, wydalanie, koordynacja, rozmnażanie.

b) artykuły z czasopism Świat Nauki i Wiedza i Życie dostępne na stronach internetowych:
Czym właściwie różni się klonowanie terapeutyczne od reprodukcyjnego?
Czy sklonowanie człowieka jest w ogóle możliwe?

http://www.swiatnauki.pl/pdf/jak_dlaczego/01_12.pdf
Marina Noske „Smak pełen tajemnic” WiŻ nr 12/2011
http://www.wiz.pl/main.php?go=1&op=2&id=333

Konkurs biologiczny Powtórka przed Maturą

Komunikat 2
Zakres treści.
Eliminacje szkolne: zakres treści podany w opisie wymagań egzaminacyjnych z biologii dla poziomu podstawowego.
Eliminacje wojewódzkie: wymagania etapu I uzupełnione o:
a) wybrane wymagania egzaminacyjne poziomu rozszerzonego, z zakresu treści podstawy programowej:
  Komórka - podstawowa jednostka życia:
 • chemiczne podstawy życia: pierwiastki, wiązania i związki organiczne o kluczowym znaczeniu dla organizmów,
 • organizacja komórki,
 • podziały komórkowe: mitoza, mejoza.
  Energia i życie:
 • enzymy i reakcje zachodzące w komórce,
 • metabolizm: szlaki metaboliczne, katabolizm i anabolizm,
 • tlenowa produkcja ATP (mitochondria, oddychanie komórkowe),
 • beztlenowa produkcja ATP (fermentacja, kwas mlekowy),
 • fotosynteza.
  Różnorodność życia na Ziemi:
 • klasyfikowanie organizmów,
 • przegląd różnych grup systematycznych: wirusy i bakterie, porosty, grzyby, rośliny, zwierzęta,
 • podstawowe czynności życiowe roślin i zwierząt: odżywianie, oddychanie, transport, wydalanie, koordynacja, rozmnażanie.

b) artykuły z czasopism Świat Nauki i Wiedza i Życie dostępne na stronach internetowych:
Czym właściwie różni się klonowanie terapeutyczne od reprodukcyjnego? Czy sklonowanie człowieka jest w ogóle możliwe? http://www.swiatnauki.pl/pdf/jak_dlaczego/01_12.pdf
Marina Noske „Smak pełen tajemnic” WiŻ nr 12/2011 http://www.wiz.pl/main.php?go=1&op=2&id=333


Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Doradca metodyczny nauczycieli biologii miasta Lublin
zapraszają uczniów klas I i II
szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego do udziału w
III edycji Konkursu Biologicznego
Powtórka przed Maturą

Honorowy patronat: Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
  Główne cele konkursu to:
 • zachęcenie uczniów do zmierzenia się z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi na maturze z biologii,
 • pogłębienie zainteresowań biologicznych uczniów,
 • wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym.
Zgłoszenia prosimy kierować do 16.03.2012 r na adres:
Konkurs biologiczny „Powtórka przed Maturą“
Alicja Kasińska – doradca metodyczny
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
pl. Wolności 4, 20-005 Lublin
tel./fax. 81 532 09 47
lub na adres e-mail: aka3lo@wp.pl
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z jego regulaminem w roku szkolnym 2011/2012 znajdują się w załącznikach i na stronach internetowych:
http://www.lscdn.pl, http://www.3lo.lublin.pl

REGULAMIN KONKURSU BIOLOGICZNEGO ”Powtórka przed Maturą” 2012
Drodzy Uczniowie!!!!!


z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w III Konkursie Biochemicznym organizowanym przez Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Konkurs odbędzie się 30 marca 2012 roku w Lublinie (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS).
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.
  Jego celem jest:
 • popularyzacja oraz rozwijanie zainteresowania biochemią,
 • podnoszenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu biochemii,
 • inspirowanie do obserwacji związków i zależności procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych oraz między ich strukturami chemicznymi a funkcjami biologicznymi.

Laureaci oraz osoby wyróżnione III-go Konkursu Biochemicznego otrzymają cenne nagrody książkowe.

Termin Konkursu: piątek, 30 marzec 2012, godzina 1200 Miejsce Konkursu: Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS, Akademicka 19, Lublin Termin zgłaszania listy uczestników Konkursu: 29 luty 2012
Zgłoszenia, szczegółowe zasady i terminarz znajdują się na stronie:
Zakładu Biochemii UMCS

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela również – p. Barbara Cyrkler

Copyright © 2008 Kopiowanie wszelkich treści bez zgody autora zabronione
LO