LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


Młodzieżowy Klub Wolontariusza


Opiekunowie-Danuta Piłat i Anna Resztak

Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działania na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na innych osób
Celem młodzieżowego klubu wolontariusza jest:

 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu
 • przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy woluntarystycznej
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży
 • nauka samorządności
 • realizacja lokalnych projektów
 • ształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności

Wolontariat-Dar czasu i serca!!!

Społeczna praca na wspólny użytek ma w naszych czasach, w naszej społeczności różne wzorce i przybiera rozmaite formy. Nie jest w każdym razie grą pozorów kojarzoną przez starsze pokolenia z czynami społecznymi, podczas których masowo, najczęściej na rozkaz władz partyjnych z wielką pompą i rozgłosem próbowano poprawiać to wszystko, co w dzień udało się zepsuć. Dziś wyznacznikiem sensu podejmowania pracy wolontariackiej w różnych postaciach staje się osiągnięcie efektu, bez którego zamierają inicjatywy z pozoru najtrafniejsze. Wolontariusze mogą pracować we wszystkich dziedzinach szeroko pojętego życia społecznego.

Podstawową cechą wolontariusza jest motywacja

Wolontariusze którzy kierują się wrażliwością i troską o człowieka, niosą bezinteresowną pomoc, służąc potrzebującym. Istnieją dziedziny, w których wolontariusz jest osobą niezastąpioną. Ma to miejsce wszędzie tam, gdzie praca jest niewymierna bo opiera się na ofiarowaniu przyjaźni!

Kodeks etyczny wolontariusza
Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.
Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uznanie.
Mówić otwarcie - pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedze.
Stale rozwijać sie - staraj się wiedzieć jak najwięcej twojej organizacji i szkole.
Nie sprzeciwiaj sie kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to czego się od Ciebie oczekuje.
Być osobą, na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działaj w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie.
Jak zostać wolontariuszem?

Na pewno wielu z was zastanawia się: Jak mogą stać się wolontariuszem? Od czego zacząć? Czy ja się do tego nadaje? Nie jest ważne ile posiadamy wolnego czasu: czy jesteśmy dyspozycyjni np. podczas weekendu, wieczorami, w czasie pory obiadowej, raz na tydzień, raz na miesiąc, jednorazowo. Jeśli mamy do dyspozycji chociaż 2-3 godziny tygodniowo możemy być spokojni - to cenny czas, który może zostać zagospodarowany. Jeśli na pracę woluntarystyczną chcemy przeznaczyc jedna godzinę w tygodniu - też dobrze.

Oprócz czasu należy mieć przede wszystkim dobre chęci. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, nie musisz (choć możesz) mieć doświadczenia, znać perfekcyjnie jeżyk obcy obsługiwać komputer etc. Nie musisz być w pełni sprawny fizycznie. W Polsce działa wiele organizacji pozarządowych i instytucji administracji publicznej, które zechcą skorzystać z twojego wsparcia.

Poniżej prezentujemy ci kilka cech, które powinny charakteryzować wolontariusza:
 • Dużo optymizmu i chęci do działania
 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • Odwaga i brak barier psychicznych
 • Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność

Zanim wybierzesz miejsce pracy, zajęcie, które chcesz wykonywać odpowiedz sobie na poniższe pytania: Czym chciałbyś się zajmować? Co Mnie interesuje ? Ile czasu mogę poświęcić na działania w klubie ? Dokonując wyboru zadania wybierz takie, w którym poczujesz się dobrze, które da ci zadowolenie, pozwoli czerpać satysfakcje i będzie rozwijało twoje zainteresowania a praca przyniesie zakładane efekty. Powinieneś także zastanowić w jakiej dziedzinie Twoja wiedza umiejętności mogą być wykorzystane przez organizacje do której chcesz się zgłosić. Może Twoje pomysły i zapał wniosą cos nowego do ich funkcjonowania.

Jest wiele ścieżek, które prowadza do zostania wolontariuszem. Powinieneś sam zdecydować, czy chcesz zostać ochotnikiem w organizacji pozarządowej czy administracji publicznej, czy chcesz działać na rzecz społeczności szkolnej czy środowiska lokalnego? Wybór należy do ciebie. A pomoże ci go dokonać koordynator.

Przed wyborem zadania powinieneś postawić koordynatorowi w szkole, placówce pytania dotyczące podejmowanego przez ciebie zobowiązania : Co mam zrobić, jeżeli praca, której się podejmuje nie będzie mnie satysfakcjonowała? Czy w trakcje wykonywania zadania otrzymamy wsparcie ze strony koordynatora? Czy jasno zostaną określone moje prawa i obowiązki ? Czy jest zespół reguł, zasad według których mam postępować jako wolontariusz.?

Gdzie można procować jako wolonatriusz??

Każdy rodzaj pracy może być wykonywany na zasadzie wolontariatu - nie tylko prace bardzo proste, które nie wymagają fachowego przygotowania. Również te trudne, skomplikowane. Wolontariusz to nie tylko dobrodziej, pomocnik, opiekun, społecznik, ale także uczeń, nauczyciel, informatyk, polityk, inżynier, grafik, który korzysta ze swojej wiedzy, pomagający innym.

Będąc wolontariuszem możesz robić wiele ciekawych rzeczy. Każdy znajdzie cos dla siebie.
Możesz np.:

 • Pracować w świetlicach środowiskowych - pomagając odrabiać lekcje dzieciom z rodzin patologicznym, uczyć je obsługi komputera, uczyć jak w pożyteczny sposób spędzać wolny czas
 • Prowadzić w szkole zajęcia
 • Prowadzić ćwiczenia i zabawy z dziećmi zaniedbanymi
 • Przygotowywać i prowadzić szkolenia wykorzystując przy tym wiedze zdobytą w szkole
 • Pomagać w pracach, robić zakupy osoba chorym, starszym, niepełnosprawnym
 • Czytać książki osobom niewidomym pomagać i załatwiać różne sprawy poza domem
 • Brać udział w kampaniach społecznych nagłaśniających w mediach problemy społeczne
 • Pomagać w wyszukiwaniu sponsorów i zbierania funduszów
 • Prowadzić korespondencję tradycyjna i elektroniczną
 • Współtworzyć serwisy internetowe - zbierać informacje, pisać artykuły tłumaczyć zawartość stron na obce języki
 • Wspierać psychicznie osoby śmiertelnie chore, uzależnione oraz ich rodziny
 • Chronić środowisko naturalne
Przykłady można by mnożyć

Jeśli dokonasz wyboru zajęcia, powinny wobec Ciebie spełnione następujące warunki Powinieneś

 1. Mieć jasno określony zakres pracy
 2. Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z jej wykonywaniem
 3. Wiedzieć przed kim jest odpowiedzialny za wykonywanie swojej pracy i mieć regularny kontakt z ta osobą
 4. Mieć zapewniony udział w formowaniu programu w którym uczestniczysz
 5. Być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych Ci zadań
 6. Być objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności i następstw nieszczęśliwych wypadków
 7. Mieć satysfakcje z wykonywanej pracy
 8. Przestrzegać kodeksu etycznego związanego z wykonywana pracą
Dlaczego warto zaangażować się w wolontariat

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który potrzebuje naszej pomocy. Najlepsza zapłata za prace jest uśmiech i ciepłe słowo od osoby, która uzyskała pomoc

Jeśli masz jeszcze wątpliwość, czy zostać wolontariuszem, niech poniższe argumenty na rzecz wolontariatu zachęca cię do bycia ochotnikiem.

Wolontariat stwarza szanse:
 • Wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
 • Rozwijania zainteresowania
 • Zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach
 • Zawarcia przyjaźni
 • Wywierania wpływu na zmiany społeczne
 • Zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej

W przypadku, gdy praca nie spełnia twoich oczekiwań, pojawiają się trudne sytuacje, wątpliwości, możesz liczyć na wsparcie swoich opiekunów, profesjonalną i dyskretną ich pomoc. Ważne, abyś nie traktował takich zdarzeń w kategoriach porażki, ale by było to dla ciebie doświadczenie, z którego należy wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Powodzenia i pamiętaj słowa Jana Pawła II "Wymagaj od siebie choćby inni nie wymagali"

W przypadku, gdy praca nie spełnia twoich oczekiwań, pojawiają się trudne sytuacje, wątpliwości, możesz liczyć na wsparcie swoich opiekunów!

Anna Resztak, Danuta Piłat.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do opiekunów Młodzieżowego Klubu Wolontariusza.

Copyright © 2008 Kopiowanie wszelkich treści bez zgody autora zabronione
LO