LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


2012/2013


Kolejna edycja projektu PEACE w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Opolu Lubelskim

Nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji programu organizowanego przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem ENTER YOUR FUTURE i miała na celu rozbudzenie potrzeby poszerzania wiedzy na temat odmiennych kultur i społeczeństw, rozbudzanie potrzeby komunikacji w językach obcych oraz tolerancji na odmienne tradycje i zwyczaje. Praktykantem prowadzący zajęcia był Guillaume Lau, 22-letni student z Belgii. Guillaume dał się poznać podczas swoich wykładów na temat Belgii i Hongkongu jako osoba otwarta komunikatywna i łatwo zdobywająca sympatię słuchaczy czyli uczniów naszej szkoły.

Zajęcia – prezentacje i konwersatoria - w języku angielskim trwały od 15 do 19 października 2012. W czasie swojego pobytu w Opolu Lubelskim Guillaume mieszkał gościnnie u Mateusza Rąbla ucznia klasy 2ab naszej szkoły.

W piątek 19 października nasz gość spotkał się z uczniami Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Opolu Lubelskim, którzy gościnnie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez praktykanta.
2010/2011


X edycja projektu PEACE w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Opolu Lubelskim

Od 18 do 25 lutego Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim w ramach X edycji Projektu PEACE gościło trzy praktykantki:

Queenty Wulandari – z Indonezji
Aya Nakajima- z Japonii
Soraya Ouladbenchiba – z Maroka.

Jesteśmy jedną z nielicznych szkół w Polsce, która po raz trzeci uzyskała możliwość współpracy ze studentami z tak odległych i egzotycznych dla nas miejsc. Celem spotkań prowadzonych przez praktykantów jest przybliżenie kultury i zwyczajów krajów ich pochodzenia. Ma to przyczynić się do większej tolerancji i zrozumienia dla tych społeczeństw, ich odmienności, barwności i życia duchowego.

Podczas tygodniowego pobytu, praktykantki gościli nasi uczniowie i ich rodziny- Katarzyna Rak z kl. IIc, Dominika Michalik z kl. IId oraz Kamila Mirońska z kl. IIIb.

Praktykantki-wolontariuszki codziennie prowadziły zajęcia w języku angielskim. Uczniowie mieli okazję poznać kulturę Maroka, Japonii i Indonezji. Lekcje te cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów. Praktykantki zwiedziły naszą okolicę, były na wycieczkach w Lublinie i Kazimierzu Dolnym. Spotkały się także z władzami Powiatu Opolskiego- panem vice-starostą Januszem Gąsiorem oraz burmistrzem miasta i gminy panem Dariuszem Wróblem.

Pomysł projektu PEACE narodził się w 2000 roku, kiedy to Anja Svensson z AIESEC* w Danii przyjechała do Polski i pomyślała że agresja i brak tolerancji między młodymi ludźmi wynika z braku wiedzy i wzajemnego zrozumienia. Doszła do wniosku, że najłatwiejszą drogą, aby zmienić ludzkie nastawienie jest pokazanie młodym, że inny nie znaczy gorszy. I tego właśnie dotyczy projektu PEACE, a jego skrót oznacza People's Enthusiasm Acting for Cultural Education. (Entuzjazm młodych na rzecz edukacji kulturowej) Młodzi ludzie są tutaj najlepszą siła, aby pokazać ideały pokoju, tolerancji i zrozumienia. Pierwszej realizacji projekt organizowany przez międzynarodową organizację studencką AIESEC Komitet Lokalny Warszawa Szkoła Główna Handlowa doczekał się w 2002 roku i tegoroczna - 10 już jego edycja pod hasłem PEACE Cross-cultural understanding (PEACE porozumienie międzykulturowe) - jest nową twarzą projektu dotychczas organizowanego pod hasłem PEACE – lekcja tolerancji.

Koordynatorem projektu jest pan MARIUSZ BATYRAOlimpiada Wiedzy Ekologicznej


Dnia 10.01.11 r. odbyły się szkolne eliminacje o XXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest najbardziej popularną interdyscyplinarną olimpiadą wśród 30 zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkól ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Problematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.Aktualnie rektoraty 61 uczelni wyższych podjęły uchwały gwarantujące wstęp na kierunki przyrodnicze oraz związane z ochroną środowiska finalistom i laureatom bez postępowania kwalifikacyjnego. W etapie szkolnym wzięło udział 20 uczniów: 7 uczniów klasy I b, 1 uczeń klasy II a oraz 12 uczniów klasy II b. Opiekę merytoryczną nad uczniami klas I b i II a sprawowała Barbara Cyrkler, natomiast nad uczniami klasy II b Teresa Pietras. Najlepszy wynik uzyskał uczeń klasy II b Maciej Dajos, który uzyskał 88% ogólnej liczby punktów i zakwalifikował się do udziału w eliminacjach wojewódzkich olimpiady, które odbędą się w trzeciej dekadzie kwietnia.

Olimpiada Biologiczna


16 października 2010 roku odbyły się w naszej szkole eliminacje szkolne XL Olimpiady Biologicznej. Olimpiada Biologiczna to ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych biologią. Aby wziąć udział w zawodach, należy samodzielnie wykonać pracę badawczą, a także wykazać się wiedzą obejmującą cały zakres nauczania biologii w liceum. Zwycięzcy zawodów finałowych zdobywają 100% pkt. na egzaminie maturalnym z biologii w zakresie rozszerzonym. W eliminacjach wzięli udział Aleksandra Bartoś i Maciej Dajos - uczniowie klasy II b. Przystąpienie do zawodów szkolnych poprzedziło przeprowadzenie pod kierunkiem opiekuna merytorycznego p. Teresy Pietras terenowych prac badawczych. Aleksandra Bartoś przygotowała pracę Drzewa liściaste i iglaste na obszarze Opola Lubelskiego, natomiast Maciej Dajos pracę Występowanie bociana białego w Gminie Opole Lubelskie. Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Lublinie zakwalifikował uczniów do udziału w Zawodach II stopnia, które w dniach 29-31.01.11 r. odbędą się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Olimpiada Przedsiębiorczości


2.12.10 r. odbyły się eliminacje szkolne VI edycji olimpiady Przedsiębiorczości „Inwestor na rynku – giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia”. Uczniowie rozwiązywali test obejmujący obszar przewodni i obszary stałe: 1. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości 2. Makrouwarunkowania przedsiębiorczości 3. Przedsiębiorczość w rodzinie 4. Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie 5. Zachowania przedsiębiorcze na rzecz środowiska lokalnego Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim Olimpiady. Niemniej jednak organizatorzy zakładają, że uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne. Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa. W zawodach szkolnych wzięło udział 26 uczniów z klas IIa i IIb. Najlepsze wyniki uzyskali: Dominika Kołodziejczyk z klasy II b i Mikołaj Kucharczyk z klasy II a. Opiekunem merytorycznym była p. Teresa Pietras.

Olimpiada Wiedzy o Finansach „Banki w Akcji”


W dniach 19 -21 10. 2010 r. odbyły się zawody szkolne III Olimpiady Wiedzy Finansach „Banki w Akcji”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu we współpracy z Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga, Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Przedmiotem Olimpiady są szeroko rozumiane finanse, tzn. instytucje rynku finansowego, sposoby ich funkcjonowania, instrumenty finansowe oraz zasady racjonalnego z nich korzystania. Tematem tegorocznej edycji są finanse osobiste. Olimpiada to nie tylko testy i pytania, to także komputerowa gra symulacyjna, w której uczestnik zarządza finansami swojego wirtualnego banku. 64 najlepszych uczniów zostanie zaproszonych do udziału w zawodach centralnych, w których zagrają o indeksy Wyższych Szkół Bankowych oraz cenne nagrody Uczniowie rozwiązywali test za pośrednictwem Internetu. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 24 uczniów z klasy II a i II b. Najlepsze wyniki uzyskali: Aleksandra Bartoś z II b, Karol Wójcik z II b i Katarzyna Ochnio z II a. Opiekunem merytorycznym była p. Teresa Pietras.
2009/2010


PEACE w Opolu Lubelskim


Od 14 do 21 marca Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim gości dwie praktykantki z Gruzji i Chin w ramach IX edycji Projektu PEACE. -Jesteśmy jedną z 30 szkół w Polsce, która uzyskała możliwość współpracy ze studentami z tak odległych i egzotycznych dla nas miejsc- mówi Ilona Majak-Gierczak, dyrektor szkoły. -Spotkania tego rodzaju, zwłaszcza w małych ośrodkach, jakim jest Opole Lubelskie, wnoszą nieocenione wartości i doświadczenia w życie społeczności lokalnej- dodaje Pani dyrektor.


Celem spotkań prowadzonych przez praktykantów jest przybliżenie kultury i zwyczajów krajów ich pochodzenia. Ma to przyczynić się do większej tolerancji i zrozumienia dla tych społeczeństw, ich odmienności, barwności i życia duchowego.

Praktykantki wizytujące szkołę to Mariam Isakadze z Gruzji oraz Liang Guo z Chin. Podczas tygodniowego pobytu, praktykantów goszczą uczennice: Ola Bartoś z kl. Ib i Natalia Górka z kl. Ic i ich rodziny. Podobnie jak w roku ubiegłym koordynatorem i inicjatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego- pan Mariusz Batyra.

2008/2009


Projekt PEACE


Pomysł projektu PEACE narodził się w 2000 roku, kiedy to Anja Svensson z AIESEC* w Danii przyjechała do Polski i pomyślała że agresja i brak tolerancji między młodymi ludźmi wynika z braku wiedzy i wzajemnego zrozumienia. Doszła do wniosku, że najłatwiejszą drogą, aby zmienić ludzkie nastawienie jest pokazanie młodym, że inny nie znaczy gorszy. I tego właśnie dotyczy projek PEACE, a jego skrót oznacza People's Enthusiasm Acting for Cultural Education. (Entuzjazm młodych na rzecz edukacji kulturowej) Młodzi ludzie są tutaj najlepszą siła, aby pokazać ideały pokoju, tolerancji i zrozumienia. Pierwszej realizacji projekt organizowany przez międzynarodową organizację studencką AIESEC Komitet Lokalny Warszawa Szkoła Główna Handlowa doczekał się w 2002 roku i tegoroczna - ósma już jego edycja pod hasłem PEACE Cross-cultural understanding (PEACE porozumienie międzykulturowe) - jest nową twarzą projektu dotychczas organizowanego pod hasłem PEACE – lekcja tolerancji.Od 16 do 22 marca Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim gości troje praktykantów z Pakistanu, Peru i Wietnamu w ramach VIII edycji Projektu PEACE.Byli to: Eymi Montero z Peru, Zeeshan Aslam z Pakistanu oraz Beng Le- Cong z Wietnamu. Nasi goście mieszkali u rodzin uczniów LO- Eymi u Jagody Witczak, Beng u Alberta Iwaniaka a Zeeshan u Kuby Czarnowskiego.

-Jesteśmy jedną z 30 szkół w Polsce, która uzyskała możliwość współpracy ze studentami z tak odległych i egzotycznych dla nas miejsc- mówi Ilona Majak-Gierczak, dyrektor szkoły. -Spotkania tego rodzaju, zwłaszcza w małych ośrodkach, jakim jest Opole Lubelskie, wnoszą nieocenione wartości i doświadczenia w życie społeczności lokalnej- dodaje Pani dyrektor. Celem spotkań prowadzonych przez praktykantów jest przybliżenie kultury i zwyczajów krajów ich pochodzenia. Ma to przyczynić się do większej tolerancji i zrozumienia dla tych społeczeństw, ich odmienności, barwności i życia duchowego. Praktykanci wizytujący szkołę to Zeeshan Aslam z Pakistanu, Eymi Montero z Peru oraz Bang Le Cong z Wietnamu. Podczas tygodniowego pobytu, praktykantów będą gościć uczniowie i ich rodziny. Koordynatorem i inicjatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego- Pan Mariusz Batyra.


A tak przebiegała wizyta egzotycznych gości:

Egzotyczne miejsca, z których pochodzili nasi goście, wydały nam się jeszcze piękniejsze dzięki temu, że opowiadali o nich tamtejsi mieszkańcy. Studenci wolontariusze codziennie prowadzili zajęcia w języku angielskim. Pokazując na filmach i slajdach swój kraj i swoją kulturę. Zajęcia te były tez świetnymi lekcjami języka angielskiego. Nasi uczniowie mogli na własnej skórze odczuć, jak niezbędna w współczesnym życiu jest nauka tego języka obcego. Jednocześnie w wielu klasach toczyły się rozmowy po angielsku, bo ciekawi świata licealiści zadawali wolontariuszom pytania. Z największym zaciekawieniem słuchano, jak Zeeshan i Beng mówili o osobliwościach swoich krajów we własnym języku. Lekcje z praktykantami były przede wszystkim nieoceniona nauką tolerancji, obalania stereotypów i przyjaźni. Możemy się pochwalić, że informacje o projekcie PEACE znalazły się w lubelskiej prasie- Dzienniku Wschodnim, a we środę- 18.02 gościli w szkole dziennikarze Telewizji Lublin, którzy rozmawiali z dyrekcją szkoły- panią Iloną Majak- Gierczak oraz panem Mariuszem Batyrą o realizacji projektu, pokazywali zajęcia z wolontriuszami oraz wysłuchali opinii naszych uczniów: Czarka Rejna, Bartka Gierczaka i Karola Szafrana- z kl. 3d. O doświadczeniach wolontariuszy mówiła Eymi. Reportaż z tego spotkania ukazał się w wieczornym wydaniu Panoramy o 21.45.

W piątek- 20.03 pożegnaliśmy gości pokazując im nasze talenty i chwaląc się umiejętnościami taneczno-wokalnymi naszych uczniów. Dla Eymi, Benga i Zeeshana była to wielka niespodzianka.

Oprócz tego postanowiliśmy pokazać naszym gościom naszą małą ojczyznę. W Opolu Lubelskim wolontariusze spotkali się z władzami Powiatu Opolskiego- starostą- panem Zenonem Rodzikiem oraz vice starostą panem Januszem Gąsiorem, a także burmistrzem Opola Lubelskiego- panem Dariuszem Wróblem.

Pokazaliśmy gościom nasz barokowy kościół, którym byli zachwyceni.

Egzotyczną dla nich wyprawą była wycieczka do sadu w Wandalinie, dokąd zaprosił gości Kamil Toczek. To, co dla nas na Opolszczyźnie jest codziennością, dla studentów było nie lada atrakcją.

Wraz z panią Moniką Ptasińską Romanowską i panem Romanowskim wolontariusze zwiedzali Lublin. Byli na Majdanku, na Starym Mieście, no i w Plazie. Pani Małgorzata Kobiałka pokazywała gościom Kazimierz Dolny, który swym leniwym spokojem zrobił szczególnie na Eymi piorunujące wrażenie. Wszystkim podobała się Lubelszczyzna choć pogoda- szczególnie w czasie pobytu gości- robiła różne psikusy.

Cały pobyt zaplanował i nadzorował pan Mariusz Batyra, który najpierw przywiózł naszych wolontariuszy z Kraśnika, a po tygodniu zawiózł ich do Warszawy.
Projekt AKTYWNI RAZEM


Nasza szkoła we wrześniu 2008 r. przystąpiła do realizacji projektu AKTYWNI RAZEM. Główne działania przypadły na listopad, kiedy to miała miejsce wymiana młodzieży . 3 listopada 2008 r delegacja młodzieży i nauczycieli ZS- LO i A. Mickiewicza w Opolu Lub. wyjechała do zaprzyjaźnionej szkoły na Ukrainie- Szkolnego Ośrodka Wychowawczego nr 13 w Sosnivce. Powitanie przez uczniów i Dyrekcję- panią Lubę Parijczuk- było imponujące. Najpierw po polsku- chlebem i solą, a potem zgodnie z ukraińską gościnnością- występami zespołów młodzieżowych i dziecięcych- w tym urzekającym śpiewem małej Sofijki, która grała na bandurze- narodowym ukraińskim instrumencie. Śpiewała nawet dla nas mama jednej z uczennic. Po powitaniu i zapoznaniu się z uczniami- uczestnikami projektu- młodzież rozeszła się do domów. 4 listopad- to najpierw- w szkole- poznanie zasad funkcjonowania Szkolnego Miasteczka- naszego odpowiednika Samorządu Uczniowskiego, a potem wycieczka do Czerwonogradu. Tu w Urzędzie Miasta , odpowiednikiem naszego powiatu, spotkaliśmy się z zastępcą mera miasta i naczelnikiem wydziału oświaty, który zapoznał nas ze sposobem funkcjonowania samorządu Czerwonogrdu, z sukcesami i problemami swojej instytucji. Pan naczelnik przyjął nas w sali konferencyjnej, w której obraduje Rada Obwodu. Całość obserwowała dziennikarka z Czerwonogrwdu.


Po tej wizycie poszliśmy do Muzeum Kultury Ukraińskiej, oddziału Lwowskiego Muzeum Narodowego. Tam pani przewodnik opowiadała o tradycjach ukraińskich. Dzięki umiejętnościom translacyjnym pani dyrektor- nie mieliśmy problemów ze zrozumieniem ukraińskiej mowy, gdyż pni dyrektor, bardzo dobrze odnajdywała się w roli tłumaczki. Następnie po obiedzie w kopalni w Czerwonogradzie wróciliśmy do Sosnivki.
5 listopada poznawaliśmy wspólna przeszłość Polski i Ukrainy. Wyjechaliśmy z grupą Ukraińców do Oleska. Droga dość długa- ponad 3 godziny. Przez okna autokaru widać było olbrzymie przestrzenie Ukrainy. W końcu dotarliśmy do Oleska – miasteczka, nad którym góruje fantastyczny pałac- rezydencja Sobieskich. Właśnie zwiedzanie pałacu było celem naszej podróży. Ta fantastyczna rezydencja ..... Poznawaliśmy nie tylko historię, ale i wspólną przeszłość. W drodze powrotnej śpiewaliśmy polskie i ukraińskie piosenki. Wieczorem czekała nas kolejna atrakcja- spotkanie realizatorów projektu w klubie Eko- Miłosierdzia. Przywitał nas pan....ojciec Olka, potem były występy pracujących tam opiekunek, a następnie wspólne konkursy, dzięki którym lepiej poznawaliśmy samorządową aktywność.
6 listopada – w tym dniu pojechaliśmy do Lwowa. Wszyscy realizatorzy projektu. Nasza pani przewodnik- doskonale mówiła po polsku. Zwiedzanie Lwowa zaczęliśmy od wizyty na Cmentarzu Łyczakowskim. To miejsc spoczynku wielu sławnych Polaków i Ukraińców. To kawał polskiej historii i kultury. Pani przewodnik uczniom z Ukrainy opowiadał o sławnych Polakach, zaś uczniom z Polski- o wielkich Ukraińcach. Następnie z wielkim wzruszeniem chodziliśmy wśród grobów obrońców Lwowa z 1919 r. na Cmentarzu Orląt. Razem z młodzieżą ukraińską oddaliśmy hołd bohaterskim obrońcom miasta zapalając świeczkę. Potem zwiedzaliśmy lwowską Starówkę: Katedrę- miejsce słynnych Ślubów Jana Kazimierza, Cerkiew Przemienienia Pańskiego, Cerkiew Ormiańską, monastyr bernardynów. Wielokulturowość miasta widoczna jest na każdym kroku. Wycieczka do Lwowa była bardzo ciekawa i pełna wrażeń
7 listopada- czas wyjazdu zbliża się nieubłaganie. Najpierw w szkole uczniom klas starszych zaprezentowaliśmy nasze umiejętności taneczne-Kuba z Natalią zatańczyli rumbę, a Czarek z Olą- sambę. A potem wszyscy zaśpiewaliśmy nasze piosenki: Czarne Oczy i ... Po tej prezentacji nastąpiły zajęcia warsztatowe samorządów Polski i Ukrainy. Przygotowała je i prowadziła opiekunka Klubu Europejskiego- pani Tatiana Kornowa. Wspólnie uczniowie z Opola Lubelskiego i Sosnivki dyskutowali nad rozwiązaniami samorządowymi w ich szkołach. Natomoast pani dyrektor udzielała wywiadu miejscowej dziennikarce opowiadając o projekcie realizowanym przez obie szkoły i o tradycjach LO. Niestety czas wyjazdu zbliżał się nieubłaganie. Pożegnaniom nie było końca. W drodze powrotnej zwiedzaliśmy jeszcze Żółkiew, w której podziwialiśmy słynną synagogę, CERKIEW Serca Jezusowego oraz pałac Sobieskich.Wizyta młodzieży ukraińskiej w Polsce.
Po tygodniu przerwy- nastąpił ciąg dalszy projektu. Teraz my mogliśmy pokazać naszym przyjaciołom ze szkoły w Sosnivce, jak funkcjonuje demokracja w Polsce. Pokazywaliśmy naszą aktywność u nas w liceum, w Opolu Lubelskim, w Lublinie i w Warszawie.
W poniedziałek 17.XI- naszych gości przywitaliśmy w nowej sali gimnastycznej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego- Tomek Tarkowski i Magda Mędrek przywitali młodzież ukraińską w imieniu społeczności szkolnej. Potem nasi tancerze dali pokaz tańca towarzyskiego wykonując nie lada figury taneczne. Z wielką radością uczniowie polscy mogli zaprosić do swoich domów ich ukraińskich kolegów- bo przecież wszyscy się już znali.
Wtorek- 18 XI- rozpoczęliśmy od wizyty w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim i od spotkania z panem vice-starostą Januszem Gąsiorem, pani sekretarz- Anną Nowaczek oraz panią naczelnik Wydziału Edukacji- -Iwoną Gizą. Państwo opowiedzieli jak funkcjonuje samorządowość na szczeblu powiatu. Następnie dużą grupą udaliśmy się na wycieczkę do Warszawy. Tu pani przewodnik zaprezentowała gościom z Ukrainy naszą stolicę. Pokazała najważniejsze miejsca. Dużo entuzjazmu wzbudziło zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie rodziły się podwaliny polskiej demokracji. Spacer po Starym Mieście i wieczorne zwiedzanie stolicy były dopełnieniem programu poznawania miasta.
Środa- 19 XI- to ciąg dalszy pobytu w Warszawie. O 9.00 gościliśmy w Sejmie RP. Pani przewodnik zaprezentowała młodzieży ukraińskiej i polskiej, w jaki sposób działa polska demokracja. Imponujący był nie tylko gmach sejmu, duże zainteresowanie budziły obrady, które mogliśmy oglądać na żywo. Prosto z sejmu wsiedliśmy do autokaru i wyjechaliśmy do Lublina- miasta Unii Lubelskiej. Młodzież ukraińska podziwiała piękno Starego Miasta, nad którym górował Zamek Lubelski i katedra lubelska. Natomiast wieczorem- mieliśmy spotkanie z dziennikarzami Telewizji Lublin. Jeden z nich oprowadzał nas po gmachu telewizji pokazując różne studia, w których mogliśmy wszyscy popróbować własnych sił jako dziennikarze- amatorzy. Dzień pełen wrażeń zakończył się późnym powrotem do Opola.
Czwartek 20.XI był dniem wspólnych warsztatów, które odbywały się w bibliotece szkolnej. Najpierw opiekun SU pan Michał Wojewoda poinformował o sposobie działania szkolnego samorządu uczniowskiego, następnie było spotkanie ze szkolnym rzecznikiem praw ucznia- panią Barbarą Cyrkler. Uczniowie wspólnie wymieniali doświadczenia związane z działaniem Samorządu Uczniowskiego w LO w Opolu Lub. i Szkolnym Miasteczku – odpowiedniku samorządu szkolnego- w Sosnivce. Dalej uczniowie wspólnie przygotowywali się do Szkolnego Festiwalu Kulturalnego- największej szkolnej imprezy promującej talenty uczniów. O godz 12 zostaliśmy zaproszeni przez pana burmistrza Opola Lubelskiego- Piotra Szczuckiego do Urzędu Miasta na spotkanie seminarium na temat roli samorządu lokalnego w kształtowaniu wizerunku miasta i gminy. W spotkaniu uczestniczyła także pani Gabriela Pruchniak zajmująca się promocją miasta. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zadawali pytania prowadzącym, informując jednocześnie o sposobie działania lokalnego samorządu w Sosnivce i Czerwonogradzie. O godz. 16.00 rozpoczął się ostatni- trzeci dzień Szkolnego Festiwalu Kulturalnego. Goście z Ukrainy aktywnie włączyli się w tą imprezę uczestnicząc wspólnie z polskimi kolegami w występach – wykonanie piosenki i pokaz tańca. Dzień pełen wrażeń zakończyła wspólna dyskoteka.
Piątek-21-XI to czas pożegnania grupy ukraińskiej i podsumowania całego projektu. Młodzież Polski i Ukrainy zebrała się w szkolnej świetlicy, gdzie dokonano podsumowania. Uroczyście wymieniono dokonania ostatnich dni, analizując wspólne osiągnięcia. Niespodzianką pożegnalnego podsumowującego spotkania była wspólna piosenka, jaka wykonali nauczyciele Polski i Ukrainy. Aplauzom młodzieży nie było końca. Młodzież zarówno polska, jak i ukraińska była bardzo zadowolona ze wspólnych spotkań i dokonań w ramach projektu AKTYWNI-RAZEM.


INTERSIEĆ 2008/2009


O 9.00 rano w poniedziałek 27 października udostępnione zostały pytania pierwszej części Ogólnopolskiego konkursu informatycznego INTERSIEĆ 2008/2009. Konkurs rozgrywany jest za pośrednictwem Internetu i odbywa się w dwóch etapach: rozgrywki wojewódzkie i ogólnopolskie. Ogólnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ już od sześciu lat promuje młode talenty. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i gimnazjalnych, których pasją są zagadnienia informatyczne. Uczestnicy zmierzyli się z 10 pytaniami testowymi i 5 zadaniami praktycznymi dotyczącymi systemów operacyjnych Windows i Linux, oprogramowania biurowego, zagrożeń i możliwości sieci Internet oraz umiejętności sprzętowego skonfigurowania komputera PC. Startujący w konkursie mieli 60 minut na rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru. Zadania praktyczne powiązane są z wirtualną firmą TopSecurity utworzoną na potrzeby konkursu. Uczestnik wciela się w postać jednego z informatyków firmy, do jego zadań należy pomoc innym pracownikom TopSecurity w ich codziennych problemach z komputerami. Przemierzają wirtualne korytarze firmy, poznają osoby pracujące w firmie, wykonują polecenia przełożonych. Czas na rozwiązanie zadań uczestnicy mieli do 7 listopada. Do drugiego etapu konkursu przeszli uczestnicy którzy uzyskali łącznie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. A są to:
 • Michał Smykla kl 3a
 • Rafał Babski kl. 3a
 • Bartosz Smykla kl. 1a
 • Łukasz Kramek kl.1a
 • Mateusz Kramek kl.1a
 • Przemysław Przepiórka kl. 1a
 • Damian Gasiński k. 1a
 • Łukasz Grzywa kl. 1a
 • Łukasz Gajda kl.1aMiędzynarodowy Konkurs Informatyczny "BÓBR"


Dnia 22 października 2008 roku uczniowie naszej szkoły: Bartosz Smykla, Łukasz Gajda, Mateusz Kramek, Łukasz Kramek, Karol Maryniowski, Przemysław Przepiórka, Damian Gasiński, Rafał Babski, Damian Krawiec, Piotr Zalewski, Łukasz Lewandowski i Mateusz Dudziak wzięli udział w III edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”. Bóbr to nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs Bóbr obejmuje swoim zasięgiem uczniów we wszystkich typach szkół i jest już organizowany w wielu krajach. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Charakter zadań konkursowych miał duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Pytania testowe w konkursie Bóbr były związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczyły budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Wiele pytań umożliwiało uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia. Zadania były testowe. Należało wybrać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi spośród czterech możliwych. Najlepsze wyniki uzyskali: Rafał Babski z klasy 3a, Mateusz Kramek z klasy 1a, Damian Krawiec z klasy 3a i Karol Maryniowski z klasy 1a.


12 Jesienny Konkurs Recytatorski


Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie są organizatorami 12 edycji Jesiennego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Moje miejsce na ziemi”. Adresatami tego konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studenci i dorośli z województwa lubelskiego i Lublina. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lubelskim był współorganizatorem tej imprezy i w dniu 12 listopada 2008 r. odbyły się eliminacje do Turnieju Wojewódzkiego Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie tekstów z zakresu literatury polskiej w kontekście pojęć Dom, Rodzina, Ojczyzna, Polska. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowała Wioleta Pietras z klasy IIa, która zaprezentowała „Hymn do miłości” św. Pawła Apostoła oraz fragment księgi II „Pana Tadeusza” –„Zamek”. Wioleta otrzymała za swoją prezentację imienne podziękowanie i pamiątkowe foldery. W konkursie brało udział 63 uczestników, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich powiatu Opolskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że sztuka recytacji jest popularna i znajduje swoich entuzjastów.


Konkurs Herbertowski


Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2008 został ogłoszony „Rokiem Zbigniewa Herberta”, w dziesiątą rocznicę śmierci tego wybitnego polskiego poety. W dowód uznania dla jego osiągnięć literackich Zespół Szkół w Chodlu we współpracy z Katedrą Krytyki Literackiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pod patronatem Starosty Opolskiego zorganizował konkurs wiedzy o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta. Nasza szkoła przystąpiła do tego konkursu, organizując 22 października zawody szkolne, w których wzięło udział 14 osób z klas II i III. Szkolny etap konkursu wyłonił sześciu uczestników zawodów na szczeblu powiatowym. 23 października 2008r. w Zespole Szkół w Chodlu nasi uczniowie: Aleksandra Kramek z IIc, Ewelina Tokarska z IId, Karolina Tuderek z IId, Karol Ciostek z IId, Magdalena Kołodziejczyk z IIIb i Kinga Pawłowska z IIIb stanęli do rywalizacji. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I, II i III ze szkół średnich powiatu opolskiego. W komisji konkursowej zasiedli pracownicy naukowi KUL, p. mgr Małgorzata Peroń, p. mgr Jacek Hnidiuk, doktoranci z Katedry Krytyki Literackiej oraz p. mgr Irena Piątek, nauczyciel języka polskiego ZS w Chodlu i p. dr Renata Jackowska , nauczyciel języka polskiego z ZS w Opolu Lubelskim. Pytania konkursowe przygotowali pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dotyczyły one nie tylko najważniejszych faktów z życia poety, ale również interpretacji wierszy czy esejów Zbigniewa Herberta. Nasi uczniowie poradzili sobie z pytaniami znakomicie. Magdalena Kołodziejczyk zajęła II miejsce i otrzymała wspaniałą nagrodę -odtwarzacz mp3 oraz książkę, III miejsce zajął Karol Ciostek i otrzymał pendrive’a oraz książkę, IV miejsce zajęła Ewelina Tokarska . Ewelina została uhonorowana wyjątkową nagrodą, którą stanowił kamień herbertowski, jaspis, zawieszony na srebrnym łańcuszku. Ma on przynosić szczęście. Pozostali uczestnicy konkursu zostali obdarowani książkami, pamiątkowymi dyplomami oraz słodyczami. Niezwykle gorąco zostaliśmy przyjęci w Zespole Szkół w Chodlu. Dziękujemy p. Kazimierze Gorczycy i p. Irenie Piątek za organizację tego konkursu, sponsorom, Starostwu Powiatowemu w Opolu Lubelskim i Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu oraz Dyrekcji ZS w Chodlu za wspaniałe nagrody, a zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy i życzymy sukcesów. Młodzież do konkursu przygotowali nauczyciele naszej szkoły p. Renata Jackowska i p. Piotr Kozak.


Konkurs "Niemcy bez tajemnic"


W dniu 7 grudnia 2008 roku, odbył się etap szkolny konkursu Wiedzy o Niemczech i Języku Niemieckim "Niemcy - bez tajemnic" - IV edycja, organizowana przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Junge Union Sachsen Anhalt z Magdeburga. Cel konkursu - poznanie języka i kultury niemieckiej, podnoszenie umiejętności, doświadczeń znajomości j. niemieckiego, przenikanie pozytywnych wzorców kulturowych, edukacja międzykulturowa (poznanie kultury, tradycji, historii oraz obecnej sytuacji Niemiec). Eliminacje szkolne to 90 minut, pisemny test składający się z 45 pytań i 20 dotyczących wiedzy o Niemczech i 25 gramatycznych. Uczestnicy konkursu, wg. ilości uzyskanych punktów:Sak Paweł z kl. IIb,Krawiec Damian z kl. IIIa,Pietras Wioleta z kl. IIa, Mędrek Justyna z kl. IIa,Babska Wioleta z kl. IIb,Kocon Karol z kl. IIa,Długosz Piotr z kl. IIIa,Świrkosz Justyna z kl. IIb,Nowomiejska Justyna z kl. IIIa,Mędrek Monika z kl. IIIa. Szkoła i uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali certyfikaty za uczestnictwo.


Olimpiada historyczna


Szkolny etap olimpiady historycznej "Losy Polaków po 17.09. 1939 r." W tym roku szkolnym do olimpiady przystąpili następujący uczniowie: Beata Pocheć, Katarzyna Czarnota, Albert Iwaniak, Karol Goliszek i Łukasz Piłat (z kl. I c). Opiekunem jest Anna Resztak. Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy o losach Polaków po wkroczeniu armii radzieckiej na ziemie polskie we wrześniu 1939 roku. Szczególną popularnością cieszył się temat związany z Katyniem. (Katyński wątek w przekazach artystycznych). Z niecierpliwością czekamy na wyniki i trzymamy kciuki.


Olimpiada Przedsiębiorczości


4 grudnia 2008r. w szkole odbyły się zawody Olimpiady Przedsiębiorczości. W IV edycji Olimpiady pod hasłem „Współczesne zarządzanie- koncepcje i metody” wzięło udział 19 uczniów z klas 2b i 3c.

Uczniowie klasy 2b:
Martyna Kamińska
Justyna Świrkosz
Jakub Wieczorek
Kamila Chylińska
Ewelina Stasik
Wojciech Bera
Aleksandra Kułaga
Paweł Sak
Jan Kręcisz
Karol Krzak

Z klasy 3c:
Kamil Ciseł
Wojciech Dudziak
Aneta Lewczyk
Emila Błażejczyk
Ewelina Mazur
Agnieszka Ostrach
Magdalena Szczucka
Paulina Giza
Monika Wilk

Stały blok tematyczny dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje następujące obszary:

 • Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości.
 • Makrouwarunkowania przedsiębiorczości.
 • Przedsiębiorczość w rodzinie.
 • Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie.
 • Zachowania przedsiębiorcze na rzecz środowiska lokalnego.

Największą liczbę punktów uzyskali:
 • Kamil Ciseł
 • Wojciech Dudziak
 • Aneta Lewczyk
 • Martyna Kamińska
 • Justyna Świrkosz
 • Jakub Wieczorek
 • Kamila Chylińska.
Copyright © 2008 Kopiowanie wszelkich treści bez zgody autora zabronione
LO