LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


TRADYCJE BEZ GRANIC – podsumowanie projektu Comenius
w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim
31 lipca 2012 roku Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim zakończy realizację projektu Comenius „Traditions around Europe without borders” z 16 szkołami z 15 krajów europejskich. Naszymi szkołami partnerskimi były szkoły z: Bułgarii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Węgier, Wielkiej Brytanii (dwie szkoły), Włoch i Turcji.
W ciągu dwóch lat odbyło się 8 spotkań projektowych: w Stambule (Turcja), Las Palmas (Wyspy Kanaryjskie), Mealhada (Portugalia), Mülheim an der Ruhr (Niemcy), Györ (Węgry), Ateny (Grecja), Lytham St. Annes (Wielka Brytania) i Bressuire (Francja). Podczas tych wizyt zrealizowano 31 mobilności (16 nauczycieli, 15 uczniów) z obowiązkowych 24.
Podczas spotkań uczniowie zazwyczaj mieszkali u rodzin goszczących. Zawsze uczestniczyli w zajęciach szkolnych razem ze swoimi kolegami. Aktywnie uczestniczyli we wszystkich działaniach projektowych. Poznawali tradycje, zwyczaje, muzykę, taniec, kuchnie narodowe każdego z krajów partnerskich, prezentując jednocześnie Polskę i jej kulturę. Po każdym spotkaniu projektowym odbywał się apel dla wszystkich uczniów szkoły, na którym przedstawiano prezentację na temat pobytu, a na korytarzu szkolnym powstawała gazetka na ten sam temat. Kilkakrotnie odbywały się video konferencje pomiędzy nauczycielami i uczniami ze szkół partnerskich, w których brali udział nie tylko uczestnicy wyjazdów.
Efektem dwuletniej współpracy są cztery produkty końcowe: płyta z narodowymi piosenkami każdego kraju partnerskiego, książka z legendami, książka kucharska i kalendarz uwzgledniający święta narodowe i religijne w każdym z krajów. Praca w programie była szansą poznania szkół w innych krajach, porównania ich codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz umożliwienie porównania różnych systemów edukacji. Młodzież uczestnicząca w projekcie nawiązała kontakty z rówieśnikami innych krajów. Konieczność posługiwania się nowoczesnymi środkami łączności (internet i e-mail ) zmusiła ich do kształcenia umiejętności informatycznych, wzrosła też motywacja do uczenia się j. angielskiego, który był językiem projektu.

Copyright © 2008 Kopiowanie wszelkich treści bez zgody autora zabronione
LO