LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


Szkolny Festiwal KulturalnyIstotny wpływ na rozwijanie się uczniów, utożsamianie się ze szkołą, promowanie szkoły, integrowanie uczniów oraz angażowanie do współpracy rodziców, mają tradycje szkolne. Ich kontynuacja wpływa na jakość pracy szkoły, jako, że do udziału w Festiwalu angażują się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Szkolny Festiwal Kulturalny-to impreza kształtująca życie kulturalne uczniów naszej szkoły. Celem Festiwalu jest rozwijanie talentów uczniów, integracja uczniów szkoły, integracja zespołów klasowych. Szkolny Festiwal Kulturalny polega na prezentacji dorobku artystycznego wszystkich klas w różnych dziedzinach aktywności kulturalnej.

W kronikach szkolnych najwięcej informacji o Festiwalu zawiera rok 1978:
Festiwale kulturalne organizowane są w naszej szkole już od 9 lat Pierwszy festiwal w 1971 r. trwał tylko 3 dni. Później w miarę upływu czasu wydłużał się w czasie coraz bardziej. Każdy festiwal poświęcony jest innej dziedzinie. Jakie są to dziedziny i jaki jest ich rozkład w programie decydują organizatorzy poszczególnych festiwali. Tymi organizatorami była od początku młodzież.
Nigdy w czasie festiwalu nie zapominamy o naszym patronie Adamie Mickiewiczu. Dlatego też dotychczasowe festiwale[ z wyjątkiem roku 77] odbywają się w grudniu i połączone są z obchodami Dnia Patrona. Również w dniu poświęconym poezji wydzielony jest specjalny montaż utworów wieszcza. Festiwal to okres zupełnie różny od pozostałych szkolnych dni. Przesiąknięta jest nim atmosfera całej szkoły. Wszędzie plakaty, informacje festiwalowe. Uczniowie czynią ostatnie gorączkowe przygotowania.
Te 5czy 6 dni to ogromna szansa dla nie odkrytych jeszcze talentów i jednocześnie możliwość pełnego wyżycia artystycznego dla tych, którzy debiut mają już za sobą.

Czym był wtedy Festiwal?
Śmiało można powiedzieć, że był sposobem na szkolną sztampę i kontrpropozycją jednostronnych wtedy akademii i innych uroczystości. Uczniowie wszystkich klas prezentowali swoje umiejętności nie tylko sceniczne. Oprócz inscenizacji i kabaretów pojawiały się konkursy wiedzy z różnych przedmiotów. Od 1991 roku Festiwal został przeniesiony na ostatni tydzień listopada i kończył się dyskoteką andrzejkową. W dalszym ciągu wśród treści festiwalowych pojawiały się także- wiązane z Mickiewiczem. Wtedy podsumowanie SFK i rozdanie nagród ( Kom RODZ. Było w Dniu Patrona. W zasadzie taka struktura Festiwalu pozostała niezmienna. Z powodu bezpieczeństwa zrezygnowano z dyskoteki.

Jak wygląda Festiwal???
Na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy Samorząd Uczniowski wywiesza propozycje konkurencji. I choć czasu na przygotowanie się do występów jest dość dużo- zawsze najgorętszy okres przygotowań przypada na tydzień poprzedzający Festiwal. Klasy odbywają liczne próby, na korytarzu słychać muzykę, w ucho wpadają jakieś piosenki, nie mówiąc już o dziwnych przebierańcach czy rekwizytach ni stąd ni zowąd pojawiających się nagle.
Atmosfera w szkole jest gorąca, pełna napięcia. Liczy się sam udział uczniów, zaprezentowanie się z jak najlepszej strony. Czasem nawet na scenie można zobaczyć nauczycieli- wychowawców prezentujących swe talenta. To dopiero zabawa!!!! Występy klas ocenia jury złożone z przedstawicieli uczniów i nauczycieli. Klasy bardzo angażują się w występ- a taka rywalizacja tylko ubogaca życie szkoły.
Nagrody funduje uczniom Komitet Rodzicielski a wręcza Dyrekcja w Dniu Patrona. Nagrody te- podobnie jak starożytne wieńce laurowe- są czysto symboliczne. Uczniowie prezentują się na scenie nie dla nagród, ale dla chęci pokazanie- na co ich stać.

Konkurencji festiwalowych było bardzo wiele. Wśród piosenek były konkursy: piosenka XX wieku, poezja śpiewana, piosenki A. Osieckiej, piosenka religijna, piosenka przedszkolna teledysk i inne. Wśród scenek- lektury szkolne, lektury romantyczne, z życia wzięte i inne.
Wśród parodii- parodia serialu, bajka i jej nowe zakończenie, nowa reklama, program TV i in. Wśród konkurencji poważnych- recytacje utworów romantycznych, poezja o miłości, konkurs na sobowtóra Mickiewicza, prezentacja subkultury Są też i inne konkurencje- układ taneczny, prezentacja mody szkolnej i nie tylko, prezentacja klas, prezentacja krajów europejskich. Pomysłów jest wiele.
Zobaczymy, co zaproponują uczniowie w tym roku. Jedno jest pewne- nigdy w szkole nie ma takiej atmosfery i nie jest tak wesoło- jak w czasie trwania Szkolnego Festiwalu Kulturalnego. A tym roku będzie to już po raz 40.

Szkolny Festiwal Kulturalny w roku szkolnym 2011/2012

I DZIEŃ

  Jeden z dziesięciu – konkurs znajomości „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
 • W konkursie bierze udział jedna osoba z klasy
 • W przypadku większej liczby chętnych z klasy eliminacje wstępne przeprowadzają poloniści uczący w danej klasie
 • Uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania sprawdzające znajomość treści utworu
 • W formule pytań mogą być wykorzystane fragmenty utworu.
 • Czas na rozpoczęcie odpowiedzi-10 sekund od momentu zakończenia czytania pytania
 • Etap I .Prowadzący zadaje kolejno pytania graczom w dwóch rundach. Każdy zawodnik dostaje po dwa pytania. Wystarczy odpowiedzieć przynajmniej na jedno, aby grać w następnej rundzie. Błędna odpowiedź powoduje utratę jednej "szansy", jednak jeśli gracz nie odpowie na żadne z dwóch pytań, odpada z gry.
 • Etap II. Każdy zawodnik ma trzy szanse. Zadawanie pytań zaczyna się od pierwszego zawodnika (najczęściej jest to zawodnik na stanowisku numer 1, chyba że odpadł w etapie I). Pytania zadawane są kolejnym zawodnikom – ten, który pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, wyznacza kolejnego pytanego. Jeżeli wskazany zawodnik odpowie błędnie, to dotychczasowy wyznaczający wskazuje dalej. Jeśli odpowie poprawnie, przejmuje prawo do wyznaczania. W ten sposób gra się tak długo, aż pozostanie w grze jeden zawodnik.
 • W przypadku wykorzystania wszystkich pytań zwycięża uczeń, który zachował najwięcej „szans”
  Konkurs recytatorski
 • Uczestnicy prezentują utwór lub fragment utworu Adama Mickiewicza
 • Repertuar do wyboru przez uczestnika obejmuje utwory poetyckie lub prozatorskie, wybrany do recytacji tekst może mieć charakter liryczny, epicki lub dramatyczny
 • Czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut Ocenie podlegają :
 • Dobór repertuaru;
 • Pamięciowe opanowanie tekstu;
 • Interpretacja utworu;
 • Dykcja, intonacja;
 • Ogólny wyraz artystyczny.

II DZIEŃ

  Mam talent!
 • W konkursie mogą uczestniczyć soliści i zespoły klasowe
 • Tematyka i forma występów jest dowolna (na przykład: śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie, umiejętności manualne, pokaz umiejętności gry aktorskiej, pokaz sprawności fizycznej itp.)
 • Czas występu nie może przekraczać 10 minut
 • Występ nie może zawierać treści wulgarnych i obraźliwych
 • Ocenie podlegają: wyraz artystyczny, oryginalność, pomysłowość
  Parodia programu telewizyjnego
 • Prezentacja może mieć charakter indywidualny lub zespołowy (zespoły klasowe)
 • Czas występu nie może przekraczać 10 minut
 • Występ nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych oraz niebezpiecznych zachowań Ocenie podlegają:
 • Ogólne wrażenie artystyczne;
 • Kreatywność w sposobie naśladowania wzorca, komizm;
 • Umiejętności warsztatowe (opanowanie pamięciowe wygłaszanych kwestii, ekspresja, ruch sceniczny);
 • Scenografia, stroje, ewentualny podkład muzyczny.
  Konkurs plastyczny- plakat promujący naszą szkołę
 • Plakat może być efektem pracy indywidualnej lub dwuosobowych zespołów klasowych
 • Technika dowolna (np. rysunek, praca malarska, kolaż- technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów )
 • Format pracy – minimum A3
 • plakat może zawierać zdjęcia lub inne materiały związane z tradycją i działalnością naszej szkoły
 • Każda praca powinna być podpisana na odwrocie
 • Prace należy przekazać najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem Festiwalu.
 • Ocenie podlegają: zgodność przesłania zawartego w pracy z celem konkursu, wyrazistość przekazu, pomysłowość, zawartość merytoryczna, forma estetyczna pracy, staranność wykonania, pomysłowość, oryginalność pracy.

III DZIEŃ

  DZIEŃ JĘZYKOWY
 • Karaoke
 • Sobowtór
 • Konkurs kulinarny
SFK w kilku słowach… Podobno same chęci nie wystarczają na wiele…, a jednak okazało się, że dzięki zaangażowaniu młodzieży i pomocy ze strony wychowawców, następny Festiwal już powoli odchodzi w przeszłość. Miejmy nadzieję, że mimo kilku krytycznych uwag odnośnie konkurencji czy formy Festiwalu nadal będzie zajmował pierwsze miejsce w życiu kulturalnym szkoły. Pamiętajcie, że Festiwal nabiera wartości dopiero po latach, dbajcie o to abyście mieli co wspominać gdy ruszycie poza mury szkolne.

Wyniki klasyfikacji klasowej SFK 2011
Wyniki klasyfikacji indywidualnej SFK 2011


Copyright © 2008 Kopiowanie wszelkich treści bez zgody autora zabronione
LO