LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


Komunikat Zarządu Powiatu

Minister Edukacji Narodowej decyzją z 5 września 2013 r. uchylił w całości zaskarżoną przez Starostę Opolskiego decyzję Kuratora Oświaty w Lublinie nakazującą Powiatowi Opolskiemu podział klasy III AB. W efekcie merytorycznej i pogłębionej analizy dokumentacji szkolonej i arkuszy organizacyjnych oraz ramowych i szkolnych planów nauczania przez nową Dyrektor Panią dr M. Woś oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego, Zarząd Powiatu Opolskiego postanowił zatwierdzić aneks do arkusza organizacyjnego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, w którym nastąpi podział klasy III AB, 25 osób rozszerzenie matematyczno-informatyczne, 14 osób rozszerzenie biologiczno-chemiczne. Wcześniejsze propozycje poprzedniej dyrekcji, wnioskujące o podział 20 na 20 były nie do przyjęcia, ponieważ zakładały kolejny raz instrumentalne przenoszenie młodzieży z klas o różnych rozszerzeniach bez przedłożenia propozycji rozwiązań co do wyrównywania różnic programowych. Mówiąc obrazowo pomysł dawał tylko dodatkowe godziny nauczycielom, a przynajmniej czworo uczniów byłoby zmuszonych zmienić rozszerzenie w ostatniej klasie maturalnej z matematyczno-informatycznego na biologiczno-chemiczne. Mamy uznanie i satysfakcję, że Minister Edukacji Narodowej podzielił nasz pogląd, a z nową Panią Dyrektor Zarząd znalazł optymalne rozwiązanie dla dobra ucznia.

Przewodniczący Zarządu

Zenon Rodzik
29 września 2013