LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


X ogólnopolski program Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Akademia Młodego Dyplomaty.

Naszą szkołę reprezentuje Magdalena Barczyk z kl. III c, która przygotowała pracę n.t. ,,Jak rozumiesz motto polskiej dyplomacji: „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć”?

Program Moja szkoła w Unii Europejskiej stanowi element działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do środowisk szkolnych. Ma on na celu upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej i różnych aspektów polskiego członkostwa w UE.

Potrzeba przybliżenia młodzieży szkolnej problematyki związanej ze współczesną służbą dyplomatyczną w Polsce i Europie oraz rolą, jaką pełni ona w polityce międzynarodowej każdego państwa stała się podstawą realizacji programu. W jego ramach uczniowie zapoznają się także z zagadnieniami dotyczącymi współpracy regionalnej czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w związku ze sprawowaniem przez Polskę od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. prezydencji w Grupie.

Praca napisana została pod kierunkiem mgr Anny Resztak i dr Małgorzaty Woś.

30 marca 2013