LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


POWIATOWY KONKURS WIEDZY O POWSTANIU STYCZNIOWYM

INFORMUJEMY, ŻE Z NASZEJ SZKOŁY ZOSTAŁY NAGRODZONE UCZENNICE JOANNA SOCHA I ALEKSANDRA JAGIEŁŁO ( Z KL. I A). GRATULUJEMY! UCZENNICE WRAZ Z P. ANNĄ RESZTAK WZIĘŁY UDZIAŁ 6 CZERWCA W UROCZYSTOŚCIACH W CHRUŚLINIE, Z OKAZJI 150 ROCZNICY POWSTANIA.

Organizatorami konkursu byli Powiatowa Biblioteka Publiczna i Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim

Konkurs był zorganizowany z okazji obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz ustanowienia przez senat RP roku 2013- ROKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO. Celem konkursu było:

• upowszechnianie wiedzy na temat ważnych wydarzeń w dziejach narodu polskiego,

• poznanie ważnych wydarzeń z okresu Powstania Styczniowego, które miały miejsce na terenie powiatu opolskiego,

• zachowanie pamięci o bohaterach narodowych z tego okresu,

• pamięć o miejscach pamięci narodowej ( mogiły, pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone Powstaniu Styczniowemu)

• kształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł,

• wzmacnianie więzi narodowej oraz rozwój regionalizmu.

Do konkursu przystąpiła duża grupa uczniów z kl. I a, I b, II c, którym serdecznie dziękujemy!

Anna Resztak.

13 czerwca 2013