LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


Pracowity rok szkolny 2013/2014

Nasza szkoła zawsze w ciągu swojej prawie 70 letniej historii na pierwszym miejscu stawiała dobro ucznia, jego oczekiwania, potrzeby (a także jego rodziców) ale również starała się dostosowywać do wymagań stawianych przez uczelnie wyższe czy rynek pracy. Dlatego też od kilku lat piorytetowo traktujemy języki obce, a w szczególności język angielski.

Nauka języka angielskiego w naszej szkole NIE ogranicza się do zajęć lekcyjnych (prowadzonych w małych grupach, w nowocześnie wyposażonych pracowniach) czy zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych, kołach zainteresowań, indywidualnych zajęć z uczniami zdolnymi) to także praktyczna nauka (szczególnie umiejętności produktywnych – mówienia i pisania) dzięki udziałowi w licznych projektach współpracy z placówkami zagranicznymi, video konferencjach czy spotkaniach międzynarodowych.

W przyszłym roku kontynuować będziemy realizację drugiego już projektu Comenius „The European classroom-discovering our countries together”. W październiku co najmniej 9 uczniów z naszej szkoły ( w tym z przyszłych klas pierwszych) odwiedzi szkołę partnerską w Sztokholmie w Szwecji. W marcu 2014 roku w ramach tego samego projektu naszą szkołę odwiedzą nauczyciele i uczniowie z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i Węgier.

W zimie 2014 roku zamierzamy aplikować do kolejnego projektu Comenius, a wcześniej zorganizować w naszej szkole spotkanie przygotowawcze nauczycieli z całej Europy zaangażowanych w ten projekt. Na rozstrzygnięcie czekają kolejne projekty z programu Młodzież w działaniu dotyczące wymiany z Turcją, Portugalią, Ukrainą i Rosją.

Podobnie jak w ciągu ostatnich 5 lat będziemy zapraszać studentów zagranicznych w ramach projektu „ENTER YOUR FUTURE”. Zamierzamy kontynuować też pracę nad wspólnym projektem ekologicznym eTwinning ze szkołą średnią w Tunezji.

Okazją do ćwiczenia języka niemieckiego będzie dalsza współpraca ze szkołą w Mülheim an der Ruhr. Jako jedyna szkoła średnia w powiecie opolskim proponujemy naszym uczniom naukę języka hiszpańskiego, nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych ale też zajęć dodatkowych.

"Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu" (Antoni Czechow) - dzięki bogatej ofercie edukacyjnej zmartwieniem naszych uczniów będzie tyko paszport ;).

10 lipca 2013