LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty.

Nowy rok szkolny będzie inny niż dotychczasowe lata. Będzie on jednym z najdłuższych. Rozpoczęliśmy go w dobrych nastojach, stęsknieni może nie za szkołą i lekcjami, ale za kolegami i przyjaciółmi, za którymi nie widzieliśmy się od dawna. Maturzyści rozpoczęli ten rok z nowymi nadziejami i oczekiwaniami związanymi z egzaminem maturalnym, klasy pierwsze z ciekawością i być może z niepokojem, jak to będzie w nowej szkole, klasy drugie ze świadomością , że jeszcze wszystko przed nimi i nie muszą się niczego obawiać.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego prowadziła nowa pani dyrektor, Małgorzata Woś, która od września pełni obowiązki dyrektora szkoły. Przedstawiła wszystkim klasom pracujących w szkole nauczycieli i wychowawców, poinformowała o przebiegu nowego roku szkolnego. Uroczystość zaszczycili goście: Starosta Powiatu Opolskiego, p. Zenon Rodzik, p. Iwona Giza, naczelnik wydziału edukacji, przedstawiciele Rady Rodziców. Powitali oni serdecznie nowego dyrektora szkoły. Natępnie uczniowie, rodzice i nauczyciele złożyli podziękowania pani dyrektor Ilonie Majak- Gierczak.

Na zakończanie uroczystości głos zabrali nasi uczniowie, którzy złożyli pani dyrektor życzenia wszelkiej pomyślności w kierowaniu naszą placówką.

Następnie wszyscy udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami.

12 września 2013