LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU LUBELSKIM


Udział naszych uczniów w ogólnopolskim konkursie historycznym, zorganizowanym przez Fundację Ostoja przy Wiśle.

Do konkursu przystąpili: Magdalena Barczyk ( kl. III c), Agata Włodarczyk( kl. II c), Aneta Wach ( kl. II c), Anna Walęcik( kl. IIIa), Bartosz Cięszczyk (kl. II c), Bartłomiej Rogala ( kl. I b) oraz Wojciech Cybulak( kl. I b). Prace napisano pod kierunkiem mgr Anny Resztak oraz dr Małgorzaty Woś

Zakres tematyczny konkursu obejmuje ostatnie sto lat polskiej historii z perspektywy Placu Piłsudskiego w Warszawie. Wspierany jest merytorycznie przez fundację, poprzez udostępnienie młodzieży książki ,,Pamięć nieustająca”. Ta publikacja, od której konkurs przyjął nazwę, to wielowątkowa opowieść o ostatnich stu latach polskiej historii, obserwowanych na niezwykłym warszawskim placu - placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, który jego pierwsi twórcy nazwali Saskim, by później był nazywany Sachsenplatz, Adolf–Hitler–Platz, czy w latach PRL-u placem Zwycięstwa.

Konkurs ma kilka celów:

• zainteresowanie młodzieży faktami historycznymi z ostatniego stulecia budującymi niepodległość Polski i suwerenność państwa;

• rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz pobudzanie do własnych ocen i wypowiedzi;

• tworzenie okazji do spotkań z kombatantami .

Konkurs będzie powtarzany z rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego, a zainicjowany został we wrześniu 2012 r. Oficjalne rozpoczęcie pierwszej edycji konkursu nastąpiło 1 października 2012 r. Każda szkoła, która zgłosiła swoją chęć uczestniczenia w pierwszej edycji konkursu, otrzymała 2 egzemplarze książki historycznej Pamięć nieustająca, bezpłatnie, w celu wykorzystania jako inspiracji przez uczniów podczas tworzenia prac konkursowych.

30 marca 2013